Derecho Procesal 2 (401)

DOCENTE HORA SALÓN
GONZÁLEZ, SANTIAGO 8 19
VALENTÍN 8 18
KLETT 9 31
LABAT 9 7
GONZÁLEZ, MARÍA 8:30 20
SIMÓN 9 25
GUERRA 17 18
VEIRAS 9:15 28
GARDERES  NO TOMA, ALUMNOS REDISTRIBUÍDOS